Items beginnend met P

Pleeggezinnen Centrale

Pleeggezinnen Centrale

Het bieden van geschikte (specifieke) opvangsmogelijkheden per individuele casus. Het recruteren, selecteren en trainen van pleegouders, vrijwillige begeleiders en mentors.