Maatschappelijke stages

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Het organiseren van activiteiten op het gebied van sport en bewegen, kunst en creativiteit.
Je houdt hier rekening met de wensen en behoeften van het individuele kind en de groep.

Pleeggezinnen Centrale

Pleeggezinnen Centrale

Het bieden van geschikte (specifieke) opvangsmogelijkheden per individuele casus. Het recruteren, selecteren en trainen van pleegouders, vrijwillige begeleiders en mentors.